۶ دلیل که بسیاری از جمهوریخواهان و محافظه‌کاران از ترامپ واهمه دارند

زهیوی در الشحانیه 10 می‌پوشد
تسنیم نوشت: بسیاری از جمهوریخواهان و محافظه کاران آمریکایی به صورت علنی یا خصوصی، ترس و نگرانی خود را نسبت به خطراتی که دونالد ترامپ برای حزبشان یا کشور آمریکا دارد، اعلام کرده اند.

زهیوی در الشحانیه 10 می‌پوشد