فقط ۳۰ شرکت لیزینگ مجوز دارند

زن و مرد طلادزد را شناسایی کنید / عکس
میزان نوشت: مدیرکل نظارت بر سبک‎های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: شرکت کار ما همچنان بدون مجوز بوده و در لیست شرکت‌های لیزینگ معتبر قرار ندارد.

زن و مرد طلادزد را شناسایی کنید / عکس