دوره آموزش سه روزه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار آغاز بکار کرد

زن و شوهر جوان زیر چرخ‌های سواری کشته شدند
دوره آموزشی سه روزه ” هم اندیشی و آموزش گروههای همیار زنان سرپرست خانوار و چالش های موجود ” با حضور ” داریوش بیات نژاد ” مدیر کل بهزیستی استان البرز ، جانشین معاون امور اجتماعی بهزیستی استان و کلیه کارشناسان دفتر توانمند سازی ، مسئولین و مددکاران کلینیک های مددکاری اجتماعی استان البرز آغاز بکار کرد.

زن و شوهر جوان زیر چرخ‌های سواری کشته شدند