یک توده ۵ کیلو و ۱۰۰ گرمی از شکم بانوی ۵۷ ساله خارج شد

زن وشوهر کهنسال در خانه شخصی خود به قتل رسیدند
متخصص جراحی عمومی گفت: یک توده 5 کیلو و 100 گرمی از شکم بانوی 57 ساله همدانی خارج شد.

زن وشوهر کهنسال در خانه شخصی خود به قتل رسیدند