تصویری از اتوبوسی که ناگهان درخیابان مطهری به داخل پیاده‌رو پیچید

زنگ خطر برای هشت بازیکن پرسپولیس
ساعت 13:26 امروز یک اتوبوس درون شهری در خیابان شهید مطهری وارد پیاده‌رو شد و با دو موتور پارک شده و یک مغازه متروکه تصادف کرد.

زنگ خطر برای هشت بازیکن پرسپولیس