استقلال یکی از ۱۰ باشگاه اسطوره‌ای جهان

زنگنه: ما برای بازپس‌گرفتن سهم‌مان ایستادیم
پایگاه SO FOOT فرانسه از باشگاه استقلال ایران به عنوان یکی از باشگاه های اسطوره ای در جهان نام برد.

زنگنه: ما برای بازپس‌گرفتن سهم‌مان ایستادیم