حسرت رامبد جوان از جای خالی یک مهمان در «خندوانه»/ عکس

زنگنه:ایران و اندونزی رابطه نزدیکی در بازار نفت دارند
رامبد جوان از جای خالی خسرو شکیبایی در برنامه «خندوانه» نوشت.

زنگنه:ایران و اندونزی رابطه نزدیکی در بازار نفت دارند