عنایتی از استقلالی‌ها امضا گرفت

زمین شد شش و آسمان گشت هشت!
رضا عنایتی امروز به تمرین استقلال رفت.

زمین شد شش و آسمان گشت هشت!