تصاویر | لحظه تحویل سال‌نو همراه با خانواده شهدای آتش‌نشان

زمان دقیق ال‌کلاسیکو برگشت مشخص شد
در گزارش تصویری زیر لحظه تحویل سال ۱۳۹۶ در ایستگاه آتش‌نشانی همراه با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان را می‌بینید.

زمان دقیق ال‌کلاسیکو برگشت مشخص شد