استقلال دربی امیدها را برد

زمان تحویل ۸ هواپیمای ایرباس
تیم فوتبال استقلال موفق شد در دربی امیدها، پرسپولیس را شکست دهد.

زمان تحویل ۸ هواپیمای ایرباس