پیام‌های تسلیت مدیران هنری برای درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

زمان تاسیس شرکت ساخت کشتی
سارمان‌ها و مدیران فرهنگی درپی درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیام‌های تسلیتی صادر کردند.

زمان تاسیس شرکت ساخت کشتی