مدافع باسابقه سپاهان از فوتبال خداحافظی کرد

زمانی که دست‌رسی به آب سالم معضل می‌شود
هادی عقیلی کفش‌ها را آویخت.

زمانی که دست‌رسی به آب سالم معضل می‌شود