۵۸ هزار شناسنامه مکانیزه در هرمزگان صادر شد

زاینده‌رود با تأخیر جاری می‌شود/ زمان بازگشایی مشخص نیست
مدیرکل ثبت احوال هرمزگان از صدور حدود 58 هزار شناسنامه مکانیزه در این استان طی 9 ماهه 95 خبر داد.

زاینده‌رود با تأخیر جاری می‌شود/ زمان بازگشایی مشخص نیست