فیس‌بوک و توئیتر پینوکیو شده‌اند!

رییس کمپین ترامپ وادار به استعفا شد
در حاشیه انتقادات رییس کمیسیون اروپا در خصوص اخبار کذب مربوط به پناهجویان، سایت کگل این کارتون را با عنوان یونکر و اخبار فیک، منتشر کرد.

رییس کمپین ترامپ وادار به استعفا شد