گزارشگر دیدار استقلال و ذوب‌آهن مشخص شد

رییس کتابخانه ملی: حضور در عرصه‌های علمی نام بسیج را ماندگار می‌کند
استقلال و ذوب‌آهن چهارشنبه به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

رییس کتابخانه ملی: حضور در عرصه‌های علمی نام بسیج را ماندگار می‌کند