فیلم | گل سجاد شهباززاده به گالاتاسرای

رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی برای دلجویی به دیدار ظریف رفتند/تاسف از حواشی انتشار فایل صوتی
گل سجاد شهباززاده به گالاتاسرای را در ویدئوی زیر ببینید.

رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی برای دلجویی به دیدار ظریف رفتند/تاسف از حواشی انتشار فایل صوتی