دستور شروع انتخابات میاندوره‌ای مجلس صادر شد

رییس نظام وظیفه بازنشسته شد/ جانشین صدرالسادات هنوز معلوم نیست
وزیر کشور در ابلاغی خطاب به فرمانداران اصفهان، مراغه، اهر و بندرلنگه دستور شروع انتخابات اولین میاندوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در این ۴ حوزه انتخابیه صادر کرد.

رییس نظام وظیفه بازنشسته شد/ جانشین صدرالسادات هنوز معلوم نیست