دور اول مذاکرات ایران و الجزایر برگزار شد

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر خبر داد: ابتلای 56 نفر به تب کریمه کنگو / به تهران نرسیده
در دیدار محمد جواد ظریف با عبدالقادر مساهل همتای الجزایری خود موضوعات مختلف روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای به تفصیل مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر خبر داد: ابتلای 56 نفر به تب کریمه کنگو / به تهران نرسیده