اعتبارات سال ۹۶ لرستان از ۶۵۵ میلیارد به ۹۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت

رییس سازمان بسیج: با توجه به تاکیدات رهبری باید از برند و برندینگ دوری کنیم
عضو لرستانی کمیسیون تلفیق بودجه 96 و نماینده مردم خرم‌آباد از افزایش اعتبارات سال 96 لرستان از 655 میلیارد تومان به 970 میلیارد خبر داد

رییس سازمان بسیج: با توجه به تاکیدات رهبری باید از برند و برندینگ دوری کنیم