نماینده ولی فقیه در استان:پروژه های بزرگ مایه افتخار و گامی بزرگ در جهت پیشرفت استان هستند

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان: نگذارید،خطاهای پزشکی رخ دهد و جان بیماران به مخاطره بیفتد
نماینده ولی فقیه در لرستان به اتفاق استاندار و هیئت همراه از راه آهن دورود – خرم آباد و آزادراه خرم آباد – بروجرد – اراک و قطعات مختلف این پروژ ه ها بازدید به عمل آورد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان: نگذارید،خطاهای پزشکی رخ دهد و جان بیماران به مخاطره بیفتد