چند سناریو دربارۀ بحران آمریکا و کره‌شمالی

رییسیان: خوشحالم وزیر پیشنهادی ارشاد اهل گفت‌وگو و تفکر است
مهر نوشت: وقوع جنگ سرد، وقوع جنگ اتمی و کنترل تسلیحات و بازدارندگی، سه سناریو احتمالی فراروی بحران امریکا و کره شمالی هستند.

رییسیان: خوشحالم وزیر پیشنهادی ارشاد اهل گفت‌وگو و تفکر است