واکنش ایران به ترکیه چه باید باشد؟

ریزش یک ساختمان در خیابان شریعتی/ مصدومیت یک کارگر
سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد: ترکیه کشوری است که به لحاظ اقتصادی با ایران بده، بستان دارد، اما درباره عراق و سوریه با کشورمان همیشه مشکل داشته و این مسئله‎ای نیست که حل شود تا آخر ادامه پیدا می‎کند زیرا نگاه‎ها درباره آینده سوریه بسیار متفاوت است.

ریزش یک ساختمان در خیابان شریعتی/ مصدومیت یک کارگر