لاریجانی: قوای سه‌گانه باید با نگاه وفاق‌آمیز به معیشت مردم و اشتغال توجه کنند

رکورد پروازهای نوروزی شکست
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم رشددهی به تولید، تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با یک نگاه وفاق آمیزی به مسله اصلی معیشت مردم و اشتغال توجه کنند.

رکورد پروازهای نوروزی شکست