چرا رای انضباطی مسابقه ماشین‌سازی – پرسپولیس اعلام نمی‌شود؟

رکورد ریل‌گذاری در ایران شکست
رئیس کمیته انضباطی می‌گوید داور وسط دیدار خونه به خونه بابل با نساجی مازندران، تصمیم مستقیم در نیمه تمام ماندن بازی نداشته است.

رکورد ریل‌گذاری در ایران شکست