اردوغان: دنیا را به هم می‌ریزم!

رکورد تولید پتروشیمی در ایران شکسته شد
مهر نوشت: رئیس جمهور ترکیه تهدید کرد در صورتیکه دولت آلمان اجازه سخنرانی به وی ندهد دنیا را به هم خواهد ریخت.

رکورد تولید پتروشیمی در ایران شکسته شد