انقلابی برای شفافیت صورت­‌های مالی

رویترز: ترامپ صدور ویزا برای هفت کشور را موقتا ممنوع کرد
کوروش پرویزیان

رویترز: ترامپ صدور ویزا برای هفت کشور را موقتا ممنوع کرد