اینفوگرافیک | تدبیر دولت یازدهم برای زائران اربعین

رویای دیرین مارتین اسکورسیزی / وقتی یک کارگردان بزرگ سه دهه در انتظار می‌ماند
در اینفوگرافیک زیر تدبیر دولت یازدهم برای زائران اربعین 95 را می‌بینید.

رویای دیرین مارتین اسکورسیزی / وقتی یک کارگردان بزرگ سه دهه در انتظار می‌ماند