آماده‌باش موتلفه برای مشارکت در انتخابات

رونمایی وزارت نیرو از بارش استان های کشور
ایسنا نوشت: دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به دستاورد اجلاس سراسری دبیران استان‌ها و شهرستان‌های مؤتلفه در مشهد گفت: این نشست، آماده‌باش سیاسی برای مشارکت در انتخابات آینده است.

رونمایی وزارت نیرو از بارش استان های کشور