کشاورزی چگونه دریاچه آرال و ارومیه را خشک کرد؟

رونمایی محمدرضا خاتمی از بزرگترین رقیب روحانی در انتخابات ۹۶ /ترامپ دنبال لغو برجام نیست
1500 کیلومتر دورتر از دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه بزرگ آب شور دنیا در منطقه ای در جنوب کشور قزاقستان دریاچه ای مشابه با شرایط نگین فیروزه‌ای شمال غربی ایران وجود دارد که برداشت بیش از حد آب حوضه آبریز آن برای کشاورزی باعث شده خشک شود؛ دریاچه آرال.

رونمایی محمدرضا خاتمی از بزرگترین رقیب روحانی در انتخابات ۹۶ /ترامپ دنبال لغو برجام نیست