حساسیت های معاملات مجازی مسکن

رونمایی از لباس دوم پرسپولیسی‌ها
رییس صنف مشاورین املاک تهران گفت:«من با معاملات مسکن در فضای مجازی مشکلی ندارم.»

رونمایی از لباس دوم پرسپولیسی‌ها