تصاویر | ۱۲آذر ۱۳۵۸؛ همه‌پرسی قانون اساسی

رونمایی از تیزر جدید «سیانور» در آستانه ۱۶ آذر
در دوازدهم آذر ماه سال ۱۳۵۸ میلیون‌ها نفر از مردم ایران برای شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان به پای صندوق‌های رأی رفتند و با آرای مثبت خود به این قانون رسمیت دادند.

رونمایی از تیزر جدید «سیانور» در آستانه ۱۶ آذر