انتقاد استاندار آذربایجان غربی از نحوه نظارت بر رسیدگی به سیل زدگان

رونمایی از ترکیب احتمالی پرسپولیس و استقلال در لیگ هفدهم
استاندار آذربایجان غربی از نحوه نظارت بر رسیدگی به سیل زدگان فروردین ماه انتقاد کرد.

رونمایی از ترکیب احتمالی پرسپولیس و استقلال در لیگ هفدهم