واکنش ایران به حملات تجاوزگرانه رژیم‌ صهیونیستی به سوریه

رونمایی از امریکای جدید ترامپ!
قاسمی گفت: تجاوز های مکرر رژیم اسرائیل به سوریه نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور، مغایر موازین بین المللی و در راستای تقویت تروریست هاست.

رونمایی از امریکای جدید ترامپ!