هوای همدان به ۱۲ درجه زیر صفر خواهد رسید

رونق‌افزایی اقتصادی در گیلان با نگاهی جامع بر اشتغال خرد و حمایت از کارآفرینان
کارشناس سازمان هواشناسی استان همدان گفت: در طی هفته آینده دما در استان همدان بین 6 تا 12 درجه کاهش خواهد یافت.

رونق‌افزایی اقتصادی در گیلان با نگاهی جامع بر اشتغال خرد و حمایت از کارآفرینان