پرسپولیس سفید پوش مقابل نفت قرمز پوش

روند سریع ساخت ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی در چین
طبق اعلام جلسه هماهنگی و سرپرستان دو تیم، پرسپولیس امروز با پیراهن سفید برابر حریف خود حاضر خواهد شد.

روند سریع ساخت ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی در چین