موضع‌گیری دختر بوش نسبت به تصمیم ترامپ

روش‌های کلیدی اندیشمندان بزرگ در یک کتاب
ایسنا نوشت: دختر جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا در اظهار نظری درباره اعمال ممنوعیت اخیر دولت ترامپ علیه ورود اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا از سخنانی که پدرش قبلا گفته بود، استفاده کرد.

روش‌های کلیدی اندیشمندان بزرگ در یک کتاب