آثار برگزیده جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر

روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن در درس خارج فقه
حجت الاسلام موسوی هوایی، دبیر جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر گفت: در این دوره از جشنواره ۱۴ کتاب و نویسنده شایسته تقدیر و ۲ اثر برتر داریم ولی متاسفانه هیچ پژوهش برتری نداشتیم.

روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن در درس خارج فقه