دلایل لغو سفر جهانگیری از زبان سخنگوی وزارت خارجه

روسیه ۸۰۰ پرواز جاسوسی را ردیابی کرد
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت : انجام سفر جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دلیل مشغله های کاری، از سوی ایران به تعویق افتاده است و این موضوع به اطلاع طرف ترک نیز رسانده شده است.

روسیه ۸۰۰ پرواز جاسوسی را ردیابی کرد