رحمتی روی خط 90: اگر محروم شوم خداحافظی می‌کنم!

روسیه پیش‌نویس قطعنامه حلب را رد کرد
مهدی رحمتی روی خط برنامه 90 حاضر شد.

روسیه پیش‌نویس قطعنامه حلب را رد کرد