محمد علیزاده در اردبیل روی صحنه می‌رود

روسیه مدعی ساخت داروی سرطان شد
کنسرت محمد علیزاده شانزدهم و هفدهم دی در سالن مجتمع فرهنگی هنری فدک در اردبیل برگزار می‌شود.

روسیه مدعی ساخت داروی سرطان شد