عکس | دیدار رئیس مجلس سنای شیلی با ظریف

روسیه: آمریکا کره‌شمالی را برای پرتاب موشک تحریک کرد
گیدو جیراردی نایب رئیس مجلس سنای شیلی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

روسیه: آمریکا کره‌شمالی را برای پرتاب موشک تحریک کرد