تصاویر | تهران برفی در روزی که گذشت

روستایی که در بارندگی‌های اخیر زیر آب می‌رود/ مقاومت اهالی یرج فارس برای تخلیه
بارش برف در واپسین روزهای بهمن ماه بعضی از مناطق تهران را سپیدپوش کرد.

روستایی که در بارندگی‌های اخیر زیر آب می‌رود/ مقاومت اهالی یرج فارس برای تخلیه