لحظه ورود سومین ایرباس پهن پیکر را ببینید

روز پر تولد تمرین پرسپولیس/ سروش کیک‌مالی شد
دومین ایرباس مدرن A330-200 “هما” دقایقی پیش به اشیانه مهندسی و تعمیرات اساسی انقلاب وارد شد.

روز پر تولد تمرین پرسپولیس/ سروش کیک‌مالی شد