وقتی تندروها با توهین به روحانی داستان راهپیمایی روز قدس را تغییر دادند

روز قدس نشانگر انسجام و وحدت بین مسلمانان است
عصر ایران نوشت:قرار بود در روز قدس پیام نفرت مردم ایران از اسرائیل و همراهی آنها با مردم فلسطین به جهان مخابره شود. عده‌ای اما داستان را عوض کردند. آنها با دیدن مسئولان کشور شروع به دادن شعارهای تند و توهین آمیز کردند.

روز قدس نشانگر انسجام و وحدت بین مسلمانان است