راه آهن به غرور و مطالبه اهالی استان اردبیل تبدیل شده است

روزی برای توجه به مشکلات رانندگان وسایط نقلیه عمومی/ هزار مینی‌بوس فرسوده در تهران کار می‌کنند
آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان: موضوع اتمام و بهره‌برداری از راه‌آهن اردبیل به غرور و مطالبه عمومی مردم استان اردبیل تبدیل شده است

روزی برای توجه به مشکلات رانندگان وسایط نقلیه عمومی/ هزار مینی‌بوس فرسوده در تهران کار می‌کنند