هزینه 1200 میلیارد تومانی دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان در مازندران

روزکارگر، روز تجلیل از رزمندگان اقتصاد مقاومتی است
مقام عالی دولت در استان، در این مراسم با بیان این که دولت یازدهم اهتمام شایان توجهی در جهت تحقق شعارهای حوزه سلامت بخرج داده است، افزود:�در مازندران بیش از 1200 میلیارد تومان برای تمهید زیرساخت های بخش سلامت و ارایه خدمات درمانی در دولت تدبیر و امید هزینه شده است.

روزکارگر، روز تجلیل از رزمندگان اقتصاد مقاومتی است