تمامی بازی‌های این دوره از مسابقات برای ما حکم فینال را دارد

روزنامه صداوسیما: قبول کنید تلویزیون مهمتر از فضای مجازی است!
سرمربی تیم والیبال امید ایران گفت: تیم والیبال امید ایران فقط برای کسب برد به مصاف تیم والیبال قزاقستان می‌رود که تمامی بازی‌های این دوره از مسابقات برای ما حکم فینال را دارد که امیدواریم با قهرمانی دل مردم را شاد کنیم.

روزنامه صداوسیما: قبول کنید تلویزیون مهمتر از فضای مجازی است!