تصویری از شب یلدای قوی‌ترین مرد دنیا و سلین خانم!

رودررویی علی دایی و منصوریان بعد دعوا!
آیتکین همسر بهداد سلیمی تصویری از همسر و دخترش در شب یلدا منتشر کرده‌است.

رودررویی علی دایی و منصوریان بعد دعوا!