تعداد و ملیت کشته‌شدگان استانبول مشخص شد

روحانی: هیچ کس حق ندارد سایت‌های اینترنتی را ببندد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تعداد و ملیت کشته شدگان حملۀ تروریستی استانبول بشرح ذیل مشخص شد:

روحانی: هیچ کس حق ندارد سایت‌های اینترنتی را ببندد