احداث نهالستان در قره بلاغ سلطانیه

روحانی: منتقدان خرید هواپیمای نو بروند هواپیمای کهنه سوار شوند/نمی‌خواهیم عربستان از منطقه حذف شود/5
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلطانیه از احداث نهالستان در داخل جنگلکاری قره بلاغ سلطانیه خبر داد.

روحانی: منتقدان خرید هواپیمای نو بروند هواپیمای کهنه سوار شوند/نمی‌خواهیم عربستان از منطقه حذف شود/5